Produkty

Co to jest sklejka?

Co to jest sklejka?

Sklejka jest to materiał drewnopochodny powstający przez sklejanie pewnej liczby cienkich (np. 1,5 mm) arkuszy drewna (tzw. fornirów). Przy czym każdą kolejną warstwę układa się "przekręcając" arkusze cienkiego forniru o 90° względem warstwy poprzedniej. Dopiero taki układ zestawu, z którego po sprasowaniu w prasie w... » więcej

Dlaczego sklejka?

Sklejka jest mocniejsza niż inne panele drewnopochodne w czterech ważnych parametrach wytrzymałościowych: na zginanie, na rozciąganie, na ściskanie i na ścinanie w płaszczyźnie płyty. Dodatkowo sklejka waży do 40% mniej niż mogące ją zastąpić panele drewnopochodne o równoważnej grubości. Sklejka jest... » więcej

Informacje ogólne o sklejkach

Do wyrobu sklejki używamy drewna brzozy, olchy, buka i sosny. Zazwyczaj arkusz sklejki zbudowany jest z rożnych rodzajów drewna np. sosna/olcha czy brzoza/sosna. O kwalifikacji danej sklejki do typu sklejek iglastych czy liściastych decyduje rodzaj drewna warstw zewnętrznych użytych do budowy danej płyty. Warstwy wewnętrzne... » więcej

Proces produkcji sklejki

SKŁADOWANIE I KONSERWACJA SUROWCA DRZEWNEGO Surowiec drzewny dostarczany do zakładu składowany jest w części na składowisku lądowym, w części w wodzie (rzeka i jezioro). Składowanie wodne surowca w wodzie zabezpiecza drewno przed uszkodzeniami powodowanymi głównie przez czynniki biologiczne. Surowiec drzewny na... » więcej

Właściwości fizyko-mechaniczne sklejki

Poniżej podajemy kilka najbardziej podstawowych właściwości fizycznych, mechanicznych i wytrzymałościowych sklejki. Wartości te obowiązują dla sklejek produkowanych przez "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A., to znaczy wykonywanych z drewna sosny, świerka, olchy, brzozy, buka. Właściwości Wartość (badanie... » więcej

Klasy jakości sklejki ze względu na wygląd powierzchni

Szczegółowy opis cech i wad dopuszczalnych w poszczególnych klasach jakości powierzchni można znaleźć w normach PN-EN 635-1,2,3. » więcej
klasa I

Sklejka iglasta

Sklejka z odłogami (warstwami zewnętrznymi) z forniru sosnowego lub świerkowego. Środek może być wykonany jako "combi", tzn. poprzeczki - olcha brzoza, podłużki - sosna lub świerk. Sosna, wykorzystywana do produkcji sklejki, to wysoko jakościowa sosna z gatunku pinus sylvestris, w większości pochodząca z Lasów Mazurskich.... » więcej
Sklejka iglasta wodoodporna z wkładką aluminiową

Sklejka iglasta wodoodporna z wkładką aluminiową

Sklejka z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru sosnowego lub świerkowego, warstwy wewnętrzne zbudowane z forniru iglastego lub liściastego. Wkładka aluminiowa znajduje się symetrycznie w środkowej warstwie sklejki. Możliwe jest umiejscowienie w drugiej lub trzeciej warstwie. Wkładka aluminiowa stanowi barierę dla wilgoci... » więcej
klasa I

Sklejka liściasta

Sklejka z obłogami (warstwami zewnętrznymi) z forniru brzozowego lub olchowego. Środek może być wykonany jako "combi", tzn. poprzeczki - olcha lub brzoza, podłużki - sosna. Podłużki sosnowe wykonane są z wysoko jakościowej sosny z gatunku pinus sylvestris, w większości pochodzącej z Lasów Mazurskich.... » więcej

Sklejka z wkładką gumową

Sklejka liściasta o budowie krzyżowej z obłogami (warstwami zewnętrznymi) z forniru brzozowego lub olchowego. Środek może być wykonany z forniru brzozowego lub olchowego. Wkładka gumowa, o grubości 2,5 lub 3,5 mm, znajduje się symetrycznie w środkowej warstwie sklejki. Sklejka posiada właściwości głuszące i tłumiące... » więcej