Lignofol

Lignofol

Materiał drzewny warstwowy prasowany na gorąco pod wysokim ciśnieniem z fornirów bukowych lub brzozowych powlekanych specjalnymi żywicami fenolowymi. Cienkie arkusze fornirów nasączane są żywicą, która przenika do struktury komórkowej drewna. Następnie w fazie prasowania w wysokiej temperaturze następuje jej utwardzenie. Dzięki temu otrzymany materiał ma znacznie wyższe właściwości fizyczne i mechaniczne niż drewno wyjściowe.

Jest to specjalne tworzywo drzewne o bardzo wyjątkowych właściwościach mechanicznych i użytkowych, bardzo twarde i trwałye. Stosowany jest tam, gdzie wymagana jest odporność na trudne warunki eksploatacyjne: od kół zębatych przekładni, poprzez rolki podajników przemysłowych, blaty obrabiarek do drewna. Wyjątkowa budowa lignofolu zapewnia również ochronę przed promieniowaniem, co jest wykorzystywane w niektórych zastosowaniach medycznych i wojskowych.

Jednak lignofol nie jest tylko materiałem do zastosowań przemysłowych. Pomimo swojej twardości daje się stosunkowo łatwo obrabiać, w związku z czym wykorzystywany jest do produkcji ekskluzywnych elementów galanterii drzewnej i innych.

Produkujemy go w trzech odmianach, jako:

  • lignofol arkuszowy, lignofol samosmarowny oraz lignofol Delta

LIGNOFOL ARKUSZOWY

Jest to tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie na gorąco pod wysokim ciśnieniem fornirów z drewna bukowegoo grubości 0,8 mm klejem fenolowo-formaldehydowym w roztworze wodnym.
W zależności od kierunku włókien w sąsiednich warstwach produkowany jest lignofol arkuszowy krzyżowy (sąsiadujące warstwy są układane pod kątem prostym względem siebie) oraz lignofol arkuszowy równoległy wzmocniony (kolejne forniry są układane włóknami w tym samym kierunku, za wyjątkiem kilku warstw ułożonych prostopadle dla wzmocnienia całej płyty). Ciekawostką jest to, że w przeciwieństwie do zwykłych sklejek oraz wbrew intuicji, lignofol równoległy wzmocniony ma lepsze właściwości mechaniczne niż lignofol krzyżowy. Wynika to z faktu, że w procesie formowania, płyty lignofolu prasowane są przy bardzo wysokich ciśnieniach do 20 MPa i krzyżowa konstrukcja sprawia, że włókna nie dają się tak łatwo upakować w czasie prasowania, jak to ma miejsce w przypadkuukładu równoległego.

LIGNOFOL SAMOSMAROWNY

Jest to tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie na gorąco pod wysokim ciśnieniem fornirów z drewna bukowegoo grubości 0,6 mm powlekanych klejem składającącym się z żywicy fenolowej z dodatkiem m.in. oleju maszynowego. Stosowany jest w sytuacjach wymagających ograniczenia tarcia, na przykład na panewki wałów maszyn. Produkowanyjest w dwóch odmianach: o budowie krzyżowej i o budowie równoległej wzmocnionej

.

LIGNOFOL DELTA

Jest to tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie na gorąco pod bardzo wysokim ciśnieniem fornirów z drewna brzozowego o grubości 0,5 mm klejem fenolowo-formaldehydowym w roztworze spirytusowym. Jest to specyficznyrodzaj lignofolu o właściwościach lepszych od lignofolu arkuszowego, przeznaczony głównie do specjalnych zastosowańw przemyśle lotniczym.

Właściwości lignofolu:

Parametry fizyczne i mechaniczna Jednostka miary Lignofol techniczny Lignofol samosmarowny
BN-75/7126-02, BN-74/7126-01
równoległy wzmocniony krzyżowy równoległy wzmocniony krzyżowy
Gęstość (min) kg/m3 1200 1200
Wilgotność % 4-8 4-8
Wytrzymałość na zginanie (min) MPa 177 118 177 103
Wytrzymałość na rozciąganie (min) MPa 167 108 - -
Wytrzymałość na ściskanie (min) MPa 118 100 118 88
Wytrzymałość na ścinanie w płaszczyźnie
równoległej do włókien w stanie suchym (min)
MPa 14 13 10 9
Wytrzymałość na ścinanie w płaszczyźnie
poprzecznej do włókien w stanie suchym (min)
MPa - - 9 8
Twardość wg Brinella (min) MPa 157 167 108 118
Udarność (min) kJ/m2 59 34 59 54
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie (max) % 8 16
Spęcznienie po 24 h w wodzie mierzone
prostopadle do warstw (max)
% 6 10

Format standardowy:

  • 1000 x 1500 mm

Grubości:

  • 5-120 mm

Inne formaty i grubości po uzgodnieniu.

Możliwości obróbki:

  • cięcie na mniejsze formaty na formatyzerkach.

Galeria zdjęć

« powrót do: Produkty