Normy związane z produkcją sklejki

PN-EN 310 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie.
PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia.
PN-EN 314-1 Sklejka. Jakość sklejenia. Część 1: Metody badań.
PN-EN 314-2 Sklejka. Jakość sklejenia. Część 2: Wymagania.
PN-EN 315 Sklejka. Odchyłki wymiarów.
PN-EN 318 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza.
PN-EN 322 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wilgotności.
PN-EN 323 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości.
PN-EN 324-1 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów płyt. Oznaczanie grubości, szerokości i długości.
PN-EN 324-2 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów płyt. Oznaczanie prostokątności i prostoliniowości krawędzi.
PN-EN 325 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów próbek.
PN-EN 326-1 Płyty drewnopochodne. Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola. Pobieranie i wycinanie próbek oraz przedstawienie wyników badań.
PN-EN 326-2 Płyty drewnopochodne. Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola. Część 2: Kontrola jakości w fabryce.
PN-EN 326-3 Płyty drewnopochodne. Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola. Część 3: Kontrola przesyłki płyt.
PN-EN 335-3 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie płyt drewnopochodnych.
PN-EN 635-1 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 635-2 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 2: Drewno liściaste.
PN-EN 635-3 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 3: Drewno iglaste.
PN-EN 635-4 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 4: Parametry możliwości wykończenia - wytyczne.
PN-EN 635-5 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 5: Metody pomiaru oraz określenie cech charakterystycznych i wad.
PN-EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne.
PN-EN 717-1 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. Emisja formaldehydu metodą komorową.
PN-EN 717-2 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. Emisja formaldehydu metodą analizy gazowej.
PN-EN 789 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Oznaczanie właściwości mechanicznych płyt drewnopochodnych.
PN-EN 1058 Płyty drewnopochodne. Określanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości.
PN-EN 1072 Sklejka. Opis właściwości giętnych sklejki konstrukcyjnej.
PN-EN 1084 Sklejka. Klasy emisji formaldehydu oznaczonej metodą analizy gazowej.
PN-EN 12871 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, używanych na podłogi, ściany i dachy.
PN-EN 13986 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie.

« powrót do: Produkty