Właściwości fizyko-mechaniczne sklejki

Poniżej podajemy kilka najbardziej podstawowych właściwości fizycznych, mechanicznych i wytrzymałościowych sklejki. Wartości te obowiązują dla sklejek produkowanych przez "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A., to znaczy wykonywanych z drewna sosny, świerka, olchy, brzozy, buka.

Właściwości Wartość
(badanie wykonane zgodnie z normą)
Wilgotność 4-12% (PN-EN 322)
Gęstość 550-800 kg/m3 (PN-EN 323)
Wytrzymałość na zginanie 30-100 MPa* (PN-EN 310)
Wytrzymałość na rozciąganie 30-60 MPa* (PN-EN 310)
Wytrzymałość na ściskanie 25-50 MPa* (PN-EN 310)
Moduł sprężystości 3 500-10000 MPa* (PN-EN 310)
Zmiany wymiarów w zależności od zmiany wilgotności powietrza do 0,5% (PN-EN 318)
Klasa reakcji na ogień D-s2,d0 dla grubości>9mm (PN-EN 13986 PN-EN 13501-1)

* W zależności od rodzaju drewna użytego do budowy danej sklejki, struktury oraz grubości.

Do pobrania
Właściwości fizyko-mechaniczne sklejek format: pdf rozmiar: 0,29 MB pobierz

« powrót do: Produkty