Proces produkcji sklejki

SKŁADOWANIE I KONSERWACJA SUROWCA DRZEWNEGO

Surowiec drzewny dostarczany do zakładu składowany jest w części na składowisku lądowym, w części w wodzie (rzeka i jezioro). Składowanie wodne surowca w wodzie zabezpiecza drewno przed uszkodzeniami powodowanymi głównie przez czynniki biologiczne. Surowiec drzewny na składowisku lądowym konserwowany jest przez system ciągłego zraszania wodą w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, co spełnia podobną rolę jak składowanie wodne.

OBRÓBKA HYDROTERMICZNA SUROWCA DRZEWNEGO

Całość surowca podlega hydrotermicznej obróbce mającej na celu uplastycznienie drewna. Obróbka hydrotermiczna przeprowadzana jest w basenach warzelnianych w wodzie o temperaturze 40–60°C w zależności od rodzaju drewna. Czas warzenia zależy od pory roku, gatunku oraz średnicy drewna i waha sięw granicach od ok. 30 godzin dla brzozy, olchy, sosny, świerka do ok. 72 godzin dla buka.

KOROWANIE SUROWCA DRZEWNEGO

Korowanie za pomocą mechanicznych korowarek ma na celu oczyszczenie dłużyc lub kłód z kory i łyka oraz z zanieczyszczeń mineralnych, które dostały się do kory np. w trakcie zrywki i transportu.

SKRAWANIE (ŁUSZCZENIE) WYRZYNKÓW

Wyrzynek transportowany jest do skrawarki obwodowej. Po centrycznym zamocowaniu w obrabiarce wprawiany jest w ruch obrotowy. Nóż łuszczarski wykonując ruch prostoliniowy w płaszczyźnie poziomej skrawa warstwę forniru w postaci wstęgi. Grubość pozyskiwanego forniru wynosi standardowo 1.5 mm (łuszczymy również inne grubości 0.8, 1.2, 2.0, 2.5 mm).

SUSZENIE FORNIRU

Pozyskiwany fornir o wilgotności 30–120% suszony jest w postaci wstęgi w suszarni taśmowej lub w arkuszach w suszarniach rolkowych, w temperaturze 160–180°C do wilgotności końcowej ok. 4–7%.

NAPRAWA FORNIRU

Fornir z wadami wynikającymi z anatomii budowy drewna (np. sęki) naprawiany jest poprzez usuwanie miejsc wadliwych i wstawianie w temiejsca forniru bez wad w postaci wstawek lub klinów z drewna. Fornir w postaci pasków spajany jest w całe arkusze na spajarkach poprzecznych.

SPAJANIE WZDŁUŻNE

Aby uzyskać fornir o podłużnym przebiegu włókien w arkuszach o dużych wymiarach (np. 3000 mm), łączy się ze sobą krótsze arkusze na spajarkach wzdłużnych.

NAKŁADANIE KLEJU I FORMOWANIE ZESTAWÓW

Kompletowanie zestawów polega na dobraniu i odpowiednim ułożeniu arkuszy forniru. W zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego i wymagań klienta arkusze układane są klasycznie krzyżowo, krzyżowo równolegle, bądź równolegle względem siebie. Masa klejowa nakładana jest obustronnie na nakładarkach kleju na co drugi arkusz forniru. Rodzaj użytej masy klejowej decyduje o typie sklejenia produkowanej sklejki.

PRASOWANIE ZESTAWÓW

Prasowanie zestawów fornirów odbywa się na gorąco pod ciśnieniem w prasach hydraulicznych wielopółkowych. Prasowanie ma na celu połączenie fornirów w sposób trwały.

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA

Po wcześniejszym sezonowaniu sklejek, obróbka wykończeniowa polegana na nadaniu arkuszom sklejki ostatecznego formatu poprzez obcięcie nadmiarów na formatyzerce oraz skalibrowaniu i wygładzeniu powierzchni przez szlifowanie na szlifierce.

SORTOWANIE SKLEJKI

Sortowanie sklejki polega na klasyfikacji jakościowej sklejki wg wymagań zawartych w normach lub warunkach technicznych.

PAKOWANIE SKLEJKI

Sklejka układana jest na paletach. W zależności od wymagań klienta i sposobu transportu paczki zabezpieczane są kartonem, arkuszami płyty pilśniowej lub folią i spinane taśmą (więcej informacji na stronie Pakowanie, transport i przechowywanie sklejki).


« powrót do: Produkty